محمدکاظم انبارلویی عضو حزب موتلفه اسلامی با اشاره به بحث کوچک‌سازی دولت گفت دولت‌ها در حوزه تولید و خدمات وظایف کلیدی برعهده دارند، تجربه حکمرانی در جهان می‌گوید که هرچقدر دولت به سمت کوچک‌سازی خود پیش برود، کارآمدی آن بیشتر می‌شود؛ اما اکنون بیش از دو میلیون و پانصد کارمند دولتی داریم، اما  کارآمدی در تولید و خدمات در دولت نمی‌بینیم.

بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و دولت باید زیانی شرکت‌ها را پرداخت کند؛ این جمله رل انبارلویی می گوید و ادامه می دهد از سوی دیگر برخی از شرکت‌های که سودده هستند، سود خود را به خزانه واریز نمی‌کنند و این معضلی است که دولت برای تامین منابع با آن روبه‌رو است و زیر بهمنی از بدهی‌ها دفن شده است.

تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است که هرچقدر دولت کوچک شود، تمرکزش بر کشور بیشتر است و امیدواریم با سیاست هایی که جناب آقای رئیسی برای کوچک‌سازی دولت دارد، امسال شاهد تغییراتی در این موضوع باشیم.

هرچقدر دولت به سمت کوچک‌سازی برود، کارآمدی آن بیشتر می‌شود