سردار حاج قاسم سلیمانی روز ۱۳ دی ۱۳۹۸ با توطئه دشمنان آمریکایی در فرودگاه عراق به شهادت رسید.

برای نخستین بار تصویری از امضای رهبر معظم انقلاب بر کفن شهید حاج قاسم سلیمانی منتشر شد.

 

تصویر امضای رهبر انقلاب روی کفن شهید سردار سلیمانی