محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره گرانی بلیت هواپیما و انتقادات مردم نسبت به این موضوع اظهار داشت: کمیسیون عمران مجلس هم نسبت به گرانی بلیت هواپیما منتقد است؛ البته بخشی از این گرانی به عدم نظارت دولت بازمی‌گردد.

وی افزود: کمیسیون عمران پیش از این با دولت توافق کرده بود برای هر یک ساعت پرواز 600 هزار تومان نرخ بلیت در نظر گرفته شود اما متأسفانه هیچ‌گونه نظارتی بر این قیمت‌ها وجود ندارد و امیدوارم وزیر جدید راه و شهرسازی نظارت‌های خود را در این موضوع بیشتر کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره ورود هواپیماهای جدید به ناوگان جدید عنوان کرد: با توجه به روی کارآمدن دولت سیزدهم و رفع خیلی از مشکلات و همچنین تسهیل برخی روابط اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها ورود هواپیمای جدید بسیار محتمل است.

رضایی کوچی گفت: بایستی نظارت سازمان هواپیمایی کشوری بر ایرلاین‌ها بیشتر شده و به سمت واردات هواپیما از سوی شرکت‌های بزرگ هواپیمایی باشیم نه اینکه شرکت‌های کوچک و خصوصی رأساً اقدام به واردات هواپیما کنند که در صورت هر مشکلی همان چند فروند هواپیمای این شرکت‌ها نیز زمین‌گیر شود.

انتقاد رضایی کوچی از افزایش قیمت بلیت هواپیما

وی تأکید کرد: بایستی 3 تا 4 ایرلاین بزرگ در کشور داشته باشیم تا بتوانیم آنها را تقویت کرده و حمایت و پشتیبانی‌های لازم را از آنها داشته و بر اقدام آنها نظارت کنیم ولی اگر تعداد ایرلاین‌ها بیشتر شود هم نظارت‌ها کمتر شده و هم خدمات‌دهی به مردم کاهش می‌یابد. همچنین احتمال افزایش تأخیر در پروازها هم بیشتر خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: نباید هر کسی از راه رسید بتواند مجوز تأسیس ایرلاین دریافت کند، همچنین بایستی بر اعطای مجوز ایرلاین‌ها کنترل، نظارت و سخت‌گیری‌های بیشتری صورت گیرد.