مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور در توئیتی نظر این دیوان درباره مالیات سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

رئیس دیوان محاسبات کشور در این توئیت با اشاره به جلسه خود با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:  در جلسه امروز با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کردم کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده از امسال حدود ۳۵ درصد کمتر است و بهترین راهکار جبران کسری بودجه فروش اموال دولت است و دولت سال آینده به راحتی می تواند حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی بفروشد.

وی ادامه داد است: بسیاری از ساختمان‌ها و اموال دولت و سهام شرکتها قابل فروش است تا دولت از نگهداری این اموال رها و تمرکز  روی فروش اوراق نیز کمتر شود.

بذرپاش در ادامه تاکید کرده است: با فروش اموال مازاد دولت می‌تواند سقف درآمدهای مالیاتی که بیش از ۵۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده را کم‌تر و واقعی تر کرد.

بهترین راهکار جبران کسری بودجه فروش اموال دولت است