محمود عباس زاده مشکینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، با اشاره به پروژه روسیه هراسی اصلاح طلبان در جریان سفر رئیس جمهور به روسیه اظهار داشت: نگرانی برخی از این است که روسیه و چین در این دور از مذاکرات مواضع خوبی را اتخاذ کردند.

وی تاکید کرد: مواضع روسیه و چین در این دور از مذاکرات تقویت کننده مواضع ماست.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: البته  روسیه و چین در برخی از موضوعات مواضع مستقل خود را دارند و بر اساس منافع ملی خودشان حرکت می کنند چرا که همه کشورها  در مسائل سیاست خارجی براساس منافع خودشان اقدام می‌کنند.

عباس زاده مشکینی تاکید کرد: مواضع و عملکرد چین و روسیه نسبت به گذشته در مسیر هدفی که ایران ترسیم کرده، بوده و کمک کننده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: البته برخی ها در داخل این مواضع چین و روسیه را برنمی‌تابند.

برخی ها در داخل با سفارش آمریکا، روسیه را آماج حملات سیاسی خود قرار داده اند

وی تأکید کرد: با این حال ممکن است ما در طول تاریخ نیز نقدهایی به سیاست‌های روسیه ، شوروی سابق داشته باشیم و این مسئله طبیعی است و حتما در جای خودش قابل بحث است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: در پرونده اخیر مذاکرات ایران و ۱+۴ مواضع  روسیه کاملاً روشن است و به نوعی همراهی خوبی نسبت به دوره های گذشته دارد، اما متاسفانه برخی ها در داخل با سفارش آمریکا روسیه را آماج حملات سیاسی خود قرار داده اند و این مسئله به هیچ وجه خوب نیست.