یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: ‌ایران نه به چین متکی است، نه به روسیه ؛ هر سه طرف صرفا بر اساس منافع و مصالح خود با یکدیگر همکاری دارند؛

دلیل اشتراکات بیشتر ایران و چین و روسیه

این وسط دشمن مشترکی هم هست که سبب اشتراکات بیشتری میشود؛ طبیعی است ایران از همکاری های دو کشور استقبال میکند، همانگونه که آنها از مساعدت های ج.اسلامی بهرمند میشوند.