به گزارش خبرآنلاین این رسانهها همچنین عکسهایی از سکینه محمّدی به تنهایی در منزلش در اسکو و نیز همراه با پسرش منتشر کرده و منبع آنها را پرس تی.وی. اعلام کردند.

خبرگزاری فرانسه اظهار داشت هنوز تهران این خبر را تأیید نکرده است. همچنین سخنگوی وزارت خارجۀ آلمان نیز از تأیید این خبر خودداری کرده است.

گاردین و خبرگزاری فرانسه در اخبار خود به این جملۀ محمّد جواد لاریجانی در مصاحبه با پرس تی.وی. در ماه نوامبر اشاره کردند که گفته: قوۀ قضائیۀ ما (در بازبینی این پرونده) تلاش بسیاری کرده و ما فکر میکنیم فرصت مناسبی وجود دارد که زندگی او [محمّدی] نجات داده شود.