به گزارش شبکه پرس تی وی، سکینه محمدی آشتیانی آزاد شد.

گفتنی است شبکه دولتی پرس تی وی عکس هایی از دیدار سکینه آشتیانی به همراه پسرش در منزلی واقع در اسکو منتشر کرده است.