به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، در این دیدار در خصوص راههای گسترش مناسبات و چگونگی ساز و کارهای فعالسازی مناسبات اقتصادی - تجاری نیز بحث و تبادل نظر شد .

گریشنکو اظهار داشت: ظرفیتهای فراوانی برای گسترش مناسبات اقتصادی، سیاسی و صنعتی بین دو کشور وجود دارد.

کمالوندی با تشریح ظرفیتها و پیشرفتهای اقتصادی ۳۰ ساله جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ایران در پرتو پیشرفتهای جدید می تواند بسیاری از فرصتهای نوین را فراروی منافع مشترک دو کشور فراهم کند.

همچنین در دیدار جداگانه ای در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران کمالوندی و میتنکو معاون خاورمیانه و آفریقا و پولیخا مدیر کل سیاسی وزارت خارجه اوکراین در خصوص روابط دو جانبه، مسائل منطقه ای و بین المللی نیز بحثو تبادل نظر کردند.

لازم به ذکر است که در طول این سفر کمالوندی به همراه میتنکو معاون خاورمیانه و آفریقای وزارت خارجه اوکراین در مراسم افتتاح ساختمان بازسازی شده سفارت ایران شرکت کرد.