واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری آلمان نوشت: آتش سوزی در این ساختمان که متعلق به جامعه فرهنگی اسلامی ایرانی ها در این شهر است خود به خود خاموش شد.

ساکنان نزدیک این مرکز در تمپلهوف پس از مشاهده شعله های آتش با پلیس تماس گرفتند.

چند روز پیش نیز بمب آتش زای دیگری به داخل مسجد النور در منطقه نیوکلن این شهر انداخته شد.

مسجد سهیتلیک، بزرگترین مسجد برلین امسال چهار بار هدف بمب های آتش زا قرار گرفته است