به گزارش افکارنیوز، خبرآنلاين نوشت: آیتالله محمد امامی کاشانی خطیب موقت نمازجمعه امروز تهران در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به نامگذاری سال ۹۱ از سوی مقام معظم رهبری به تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و اینکه در خطبه ۱۶۵ نهجالبلاغه امیر المومنین حضرت علی (ع) مردم را در تمام امور مسئول دانستهاند، گفت: در آن دنیا از تمام نعمتهایی که به انسان عطا شده است، سؤال میشود؛ کسانی که زمینهساز تعطیلی کارخانهای شدند یا کارخانهای را در دیگر کشورها ایجاد کردند، باید پاسخگو باشند.
این سخن آیت الله امامی کاشانی اشاره ای تلمیحی به تعطیل شدن کارخانه در کشور و تولید محصولات ارزان قیمت در کشورهایی همچون چین با سفارش کارخانه داران ایرانی است.
اقداماتی که برخودی قاطع را از سوی دولت به دنبال نداشته است.
اما این فقط خطیب جمعه تهران نبود که نسبت به تبعات بی توجهی به مسائل اقتصادی هشداری اخلاقی داد، بلکه آیت الله عبدالله جوادی آملی نیز روز پنجشنهب در دیدار با اعضای شورای مرکز جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اینکه «ما با این همه امکانات در کشور فقر زیادی داریم؛ کشوری که این همه آب و خاک دارد و در عین حال عده زیادی هم فقیر هستند» افزود: کشور ما چهار فصل است؛ آب فراوان دارد که به دریا هرز می رود، خاک فراوان ولی در عین حال بیکار و فقیر هم در آن موج می زند.
این مرجع تقلید با اشاره به اینکه «ضعف مدیریت یعنی همین» افزود: امکانات فراوان، درگیری زیاد و عده ای هم بیکار و فقیر و نتیجه این است که روزی تازیانه این کار را خواهیم خورد. با این همه امکانات در کشور یا اختلاس است و یا به جان هم می افتیم و باندبازی می کنیم.
وی افزود: مسئله فقر و گرانی چیزی نیست که گفته شود ۲۰ یا ۳۰ درصد مردم فقیر‌ هستند. نباید توقع داشت با موعظه و نصحیت جوان‌های بیکار را آرام کرد چرا‌که این توقع به جایی نیست و کشوی که هم آب و هم خاک دارد اما بیکاری و تورم در آن وجود داشته باشد، باید گفت که از رحمت خدا به دور مانده است.

پیش از این نیز در یک ماه گذشته برخی ائمه جمعه و وعاظ شناخته شده در سخنانشان نسبت به شدت گرفتن گرانی و تبعات سوء بیکاری در جامعه هشدار داده بودند. اظهاراتی که به دنبال جدی شدن رئیس جمهور برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بدون اخذ مجوز از مجلس مطرح شده بود.

نگراني چهره هاي مذهبي از تبعات گراني، سوء مديريت و بي توجهي به سرمايه و توليدات داخلي در حالي مطرح مي شود که مقام معظم رهبري با نامگذاري سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني منشور فعاليت هاي سه قوه را در سال جديد مشخص فرموده اند. موضوعي که با وجود ۸۱ روز از آغاز سال ۹۱ هنوز از قالب شعاري و اظهارات غيرعملي مسئولين مربوطه خارج نشده است.