به گزارش افکار به نقل از کیهان، اميد معماريان بي آن كه درباره فهرست طولاني كاسبكاري هايش در خارج كشور بپردازد، در روز آن لاين نوشته است: خاتمي و موسوي خوئيني ها موقعيت بسيار دشواري براي خوراندن ايده بازگشت به انتخابات به هواداران خود خواهند داشت چرا كه هنوز موسوي و همسرش و كروبي دو سال است در حبس خانگي هستند اما آقاي خوئيني ها و خاتمي كمترين اظهارنظر و اقدامي درباره آنها نكرده اند.

آنها حتی پیگیر وضعیت بازداشت شدگان نیز نبوده اند و گاه گله هایی از سر عجز و ناتوانی کرده یا به سکوت و تعابیر کنایه آمیز گذرانده اند و جز این چیزی به خاطر نمی آید. سؤال این است که آنها چرا به اتفاقات دو سال اخیر چشم بسته و عافیت پیشه کردند؟ چه می شد اگر خواستار آزادی موسوی و کروبی می شدند. بله برادر خاتمی چون داماد خانواده بنیانگذار جمهوری اسلامی است به جای کنج زندان، از آزادی بهره مند است. چه تضمینی وجود دارد که خاتمی و موسوی خوئینی ها طعمه هوس انگیز جریان حاکم نشوند؟

وی اذعان کرد خاتمی طی سال های اخیر و از جمله در چند انتخابات مجلس شاهد کاهش شدید سرمایه سیاسی خود بوده است و قابل اعتماد نیست.
روز آن لاین همچنین کاریکاتوری از شرکت اصلاح طلبان در انتخابات منتشر کرده و در کنار تصاویر موسوی و کروبی نیز نوشته است: در توبه هم واسه این دو تا بازه!

اين پايگاه اينترنتي در همين حال از قول مليحه محمدي عضو متواري گروهك فدائيان خلق نوشت: هواداران سلطنت يا كمونيست ها و مجاهدين خلق [سازمان تروريستي منافقين] نيروهاي واقعي براي مبارزه با رژيم نيستند و بايد از نيروي واقعا موجود در فضاي سياسي ايران ارزيابي داشته باشيم و توقعات و انتظارات را با آنها طرح و تقسيم كنيم. ثقل اين نيرو در ايران است و نمايندگانش در خارج نيز آنها را نمايندگي مي كنند. حركت اخير خاتمي در راي دادن براي اين بود كه نمي خواهد بيرون از نظام ارزيابي شود و من آن را مي فهمم و از آن بيشتر، اين كار را در خدمت كاستن از دشواري هاي پيش روي جنبش دموكراسي خواهي مي بينم. من او را قادر به همه امور نمي بينم اما ترديدي نيست كه بسياري از مخالفان به حركتي كه او آغاز كرده، خواهند پيوست.