به گزارش افکارنیوز، مشرق نوشت: در میان اکثر اعضای حزب کارگزاران سازندگی تمایل به معرفی اسحاق جهانگیری برای ریاست جمهوری یازدهم مشاهده می شود. اولویت این حزب معرفی نامزد ریاست جمهوری از اعضای مرکزی کارگزاران است.