به گزارش افکارنیوز، اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا شما کاندید ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میشوید؟ اظهار داشت: در این رابطه هنوز تصمیم نگرفتهام.

کاظم جلالی نماینده مردم شاهرود هم در گفتوگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا قصد کاندیداتوری برای ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را دارید یا خیر؟ گفت که هنوز نمیدانم و باید ببینیم که وضعیت چطور میشود.