به گزارش افکارنیوز، محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، با بیان اینکه مجلس این هفته روزهای یکشنبه، سهشنبه و چهارشنبه تشکیل جلسه میدهد، اظهار داشت: در جلسه علنی فردای پارلمان، کارشناسان اقتصادی مجلس گزارشی از وضعیت و تحولات اقتصادی کشور ارائه میدهند.

وی افزود: برای جلسه علنی روز سهشنبه پارلمان نیز از سیدشمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و برخی از مسئولین اجرایی کشور در حوزه اقتصاد دعوت شده تا با حضور در جلسه علنی، گزارشی از شرایط اقتصادی کشور ارائه دهند.