به گزارش افکارنیوز، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: ئكيريل بارسكي، نماينده روسيه در سازمان همكاريهاي شانگهاي، عضويت دائم ايران را منتفي دانست.

وي در پكن به خبرنگاران گفت: "ايران زماني به عضويت دائم اين سازمان پذيرفته خواهد شد كه سازمان ملل متحد همه تحريمهاي خود عليه ايران را به طور كامل برطرف كند. مقررات سازمان همكاريهاي شانگهاي كشوري را كه از جانب سازمان ملل تحريم شده، قبول نميكند."