به گزارش افکارنیوز، محمد هاشمی رئیس دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با فارس با اشاره به برگزاری جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور رئیس این مجمع گفت: امروز رئیس جمهور در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور پیدا نکرد.

بنا بر این گزارش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار و پس از سه سال در اردیبهشت ماه سال ۹۱ در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور پیدا کرد اما با این حال به نظر می رسد حضور احمدی نژاد به صورت یکی در میان و منقطع در این جلسات خواهد بود.