به گزارش افکارنیوز، پیروز مجتهدزاده، کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با مهر درباره مذاکرات ایران و ۱+۵ در مسکو گفت: به طور کلی در مورد این شکل از مذاکرات در تمام دنیا باید یک سلسه توافقاتی صورت بگیرد و در این توافقات معلوم شود که پیش بینی ها در شرایط بروز رخدادها و اتفاقات چیست.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات مذاکرات جاری این است که علارغم مذاکرات قبلی ایران و ۱ + ۵ که هیچ دستورالعملی نداشت، اکنون دارای دستور العمل است اما در این دستورالعمل نیز پیش بینی های لازم در نظر گرفته نشده است.

به گفته مجتهدزاده، در این دستور العمل ظاهرا معلوم نشده که در صورت کارشکنی طرفین پیش بینی ها چیست و طرفین باید چه برداشتی داشته باشند.

این کارشناس بین الملل اظهار داشت: در صورت نبود پیش بینی ها لازم عجله در تصمیم گیری به وجود می آید و در نهایت نیز تفکر طرف مقابل و تصمیم گیری ها به سمت منفی حرکت می کند.

مجتهدزاده تصریح کرد: بهتر این است که در حال حاضر نیز در قسمت هایی که هر روز با طرف مقابل در ارتباط هستند، تلاش هایی صورت بگیرد که حتی با تأخیر انداختن مذاکرات مسکو، تکلیف مواردی که دارای ابهام است، روشن شود.

وی با اشاره به اینکه نمی توان با این وضعیت نامشخص تلاش ها را ادامه داد، افزود: در این صورت خواه ناخواه نتیجه مذاکرات منفی خواهد بود. باید کانال هایی که از سوی دو طرف با یکدیگر در ارتباط هستند موضوعات پیش بینی نشده در مورد مذاکرات را مورد بحثو بررسی قرار دهند.

مجتهدزاده تأکید کرد: نگاه منفی که ناخودآگاه در صورت ادامه این ابهامات ایجاد می شود، باعثخواهد شد که فرصت های حاصل شده برای دو طرف از بین برود.

وی تصریح کرد: دو طرف باید به گزینه های موجود فکر کنند و طرف مقابل نیز در صوریتکه کارشکنی می کند، گزینه های دیگری را مطرح کند که قابل قبول باشد.

این کارشناس بین الملل با بیان این مطلب که مذاکرات ایران و آژانس پیش زمینه مذاکرات ایران و ۱ + ۵ است، خاطرنشان کرد: پیش درآمد مذاکرات ایران و آژانس در ایران مثبت بوده است و اینکه آژانس در مورد مذاکرات دیروز اعلام کرده که بی نتیجه مانده است، به مفهوم شکست نیست.

وی ادامه داد: البته می توان درک کرد که رسیدن به توافق بسیار پیچیده و حساس است اما قطعا دو طرف با دیپلماسی ورزیده اجازه نخواهند داد که دست اندازهایی که بروز آنها در جریان مذاکره طبیعی است، شکل بگیرد.

مجتهدزاده خاطرنشان کرد: البته ممکن است، آژانس خواهان مجوزهای قانونی برای ادامه و گسترش همکاری ها باشد و ایران نیز خواهان تضمینی از سوی آژانس برای رعایت مسائل مورد توافق دو طرف.

این کارشناس با تأکید بر این امر که باید در تصمیم گیری در مورد نتیجه مذاکرات و منفی نگری در این باب تعلل کرد، بیان کرد: مذاکرات ایران و ۱ + ۵ همان طور که در ابتدای این دوره از مذاکرات نیز مطرح شد، می تواند بخش عظیمی از مسائل را باعثایجاد تشنج در جهان می شود، مرتفع کند.

وی تصریح کرد: در صورتی که هر یک از طرفین فکر می کند که طرف مقابل برای فریب شگردهایی را اتخاذ کرده باید از ناظران بخواهد که در بررسی امور تعجیل کنند.

به گفته مجتهدزاده آلترناتیو این مذاکرات چیزی است که به سود هیچ کس نیست و به همین دلیل نیز باید در نتیجه گیری منفی در این مورد تعلل کرد.