به گزارش افکار نیوز به نقل از روزنامه کیهان،اين محافل در حالي كه خود نيز كفايت راه اندازي هيچ حركت قابل توجهي را ندارند، از پيشنهاد چندي پيش گروهك چند نفره مذكور در زمينه حضور توأم با سكوت در پارك ها (!!) شاكي شده اند.

یکی از همکاران شبکه صهیونیستی بالاترین در این زمینه نوشت: این شورا پس از حصر موسوی و کروبی، سکوت کرد و به جای آن که یک فراخوان درست و حسابی بدهد، هیجان مخالفان را به یغما برد و انزوا را بر آنها حاکم کرد. وضعیت آشفته مخالفان، نتیجه عملکرد شورای هماهنگی سبز است.


یکی دیگر از نویسندگان بالاترین، حلقه چند نفره امیرارجمند و برخی اعضای خارج نشین حزب مشارکت و سازمان مجاهدین(انقلاب) را «ساخته و پرداخته رژیم» توصیف کرد و نوشت: پروژه اپوزیسیون دست ساز که حکومت ها برای بازی دادن اپوزیسیون می سازند، مدت هاست ذهن مرا مشغول کرده و حالا دیگر تقریبا تردید ندارم که این شورای هماهنگی سبز ساخته و پرداخته رژیم است.


این شورای مجهول الهویه جزئی از نفوذی های رژیم است و اتفاقا به همین خاطر هم هست که می خواهد ناشناخته بماند و مخالفان را مدیریت کند.

وقتی شما ساعت خاصی را برای تجمع سکوت اعلام می کنید به این معناست که به طرف مقابل آمادگی برخورد کامل را می دهید. به نظر می رسد شورا دقیقا در پشت صحنه، در همان جهت رژیم اسلامی یعنی خنثی سازی اپوزیسیون و بی اثر کردن آنها و اعتراضاتی قدم برمی دارد که حداکثر نتیجه اش، چند موضوع داغ در بالاترین و شبکه های مشابه و قیل و قال های بی هدف است. به نظر من خط قرمز شورا، همین حفظ رژیم است.


بالاترین در تحلیل سوم خود از شورای امیر ارجمند و شرکا خواسته تا بساط خدعه و فریب را جمع کند. این شبکه می نویسد: با رو شدن دست اصلاح طلبان، دیگر بساط شورا نیز رو به کسادی گذاشته است. راهپیمایی و تجمع سکوت یعنی چه؟ یعنی هر بلایی سرتان آمد، سکوت کنید و در بالاترین و سایر شبکه ها، عکس های چاق و چله کروبی را ببینید و هورا بکشید، اما یک وقت خدای نکرده از براندازی و تغییر رژیم حرف نزنید که اگر این طوری شود موسوی و کروبی و خاتمی باید دمشان را روی کولشان بگذارند و از صحنه خارج شوند.


نويسنده اين مطلب ادامه مي دهد: شوراي مجهول الهويه مي گويد راهپيمايي سكوت يعني مثلا اگر مادربزرگ بنده در وسط روز براي خريد سبزي خوردن به خيابان رفت جزو نيروهاي سبزاللهي شوراست. مهم نيست كروبي ۱۰ كيلوچاق شده بلكه مهم اين است كه اين حضرات كارشان تمام شده و خودشان هم مي دانند. بقاياي آنها فقط رضا پهلوي را مي كوبند. آقاي شوراي هماهنگي! جمع كن اين بساط خدعه و فريب را! به قول معروف خودتي!