به گزارش افکار نیوز،عباس سلیمی نمین در گفتگو با مهر،درباره مذاکرات آینده ایران با گروه ۱+۵ وسنگ اندازی برخی کشورهای غربی برای عدم نتیجه گیری از این مذاکرات اظهار داشت: درارتباط با مذاکرات هسته ای ما شاهد عدم یکپارچگی در غرب هستیم و این اختلافات را می توان در مواضعی که اتخاذ می شود دید.

وی در تشریح مواضع چندگانه در غرب درباره مذاکرات با ایران گفت: یک جناح در غرب کاملا خود را به خواسته های صهیونیست های نژاد پرست نزدیک می بیند و به دنبال آن است تا مذاکرات، نتیجه ای در بر نداشته باشد و غرب را به سوی درگیر کردن بیش از حد در منطقه سوق دهد، چرا که منافع اسرائیل حکم می کند غرب را تماما درگیر مصالح نژادپرستانه خود کند.

سلیمی نمین گفت: از این رو موضوع دخالت در سوریه و هسته ای شدن ایران را مدام مطرح می کنند.

رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران ادامه داد: رژیم صهیونیستی برای این کار باید هزینه های زیادی را پرداخت کند براین اساس اگر بتواند غرب را در این وادی سوق دهد دیگر نیاز به پرداخت هزینه ندارد و به عبارت دیگر از پرداخت هزینه طفره می رود.

دبیر کل سابق انجمن روزنامه نگاران مسلمان با بیان اینکه جناح دیگر در غرب با علم مشکلاتی که در حوزه های سیاسی و اقتصادی دجار آن شده است و به این نکته نیز پی برده که نمی تواند وارد چالش های جدی تر شود گفت: بنابراین، این جناح از مذاکره استقبال می کند اما مذاکره ای که برای او شکستی محسوب نشود یا حداقل چهره بیرونی مذاکرات شکستی برای غرب تلقی نشود.

وی افزود: اگر مواضع غربی ها را رصد کنیم متوجه میشویم که مواضعی که از سوی آنها اتخاذ می شود بعضی ناشی از خواستگاه اول و بعضی دیگر ناشی از خواستگاه دوم است.

سلیمی نمین اضافه کرد: معتقدم صهیونست ها در برخورد غرب با ایران ناکام می مانند و نمی توانند غرب را با ما درگیر کنند و فقط غربی ها را وارد چالش های جدی تر که خودشان با آن مواجه شدند خواهند کرد.

رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در ادامه این گفتگو با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی امروز با بحران جدی روبه رو شده است، این بحران را بیداری مردم در کشورهای منطقه دانست و خاطرنشان کرد: ملت های منطقه سالیان سال توسط صهیونیست ها تحقیر شدند و این تحقیر در راستای حمایت کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی از دیکتاتورهای منطقه صورت می گرفت.

سلیمی نمین اظهار داشت: این تحقیر همچنان در عربستان سعودی دیده می شود، چرا که کثیف ترین خانواده که دست پرورده انگلیسی ها است در راس کشور عربستان حکمرانی می کند و این بزرگترین تحقیر برای ملت عربستان سعودی است.

وی تاکید کرد: امروز براساس آگاهی های شکل گرفته شده، ملت های منطقه به پایان تحقیر خود رسیدند از این رو می توان نتیجه گرفت که پایان تحقیر به معنی پایان عمر نژاد پرستی در منطقه است.

دبیر کل سابق انجمن روزنامه نگاران مسلمان با تاکید براینکه نژاد پرستان طی این سالها از آمریکا حمایت می شدند گفت: اما آنها بیشتر هزینه های خود را از قبیل حاکم کردن حاکمان آلوده بر ملت های مسلمان تامین می کردند و اگر روند فعلی در منطقه دنبال شود قطعا باید منتظر فروپاشی کامل نظام نژاد پرستی که در منطقه شکل گرفته بود باشیم.

رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران افزود: البته قبل از رسیدن به این نقطه پایانی برای صهیونیست ها آنها به این نکته دست یافته اند که این قضیه را بر دوش دولت های غربی بیاندازند اما بعید بدانم غربی ها در این زمینه ناپختگی از خود نشان دهند و وارد بازی شوند که دیگر راه بازگشتی برایشان باقی نماند.

سلیمی نمین گفت: با توجه به مسائل پشت صحنه ای که به آن اشاره شد می توان پیش بینی کرد که مذاکرات هسته ای ایران استمرار خواهد یافت و نتیجه آن به گونه ای نخواهد بود که انتظار صهیونیست ها و غربی ها را تامین کند.قطعا در مذاکرات، ایران سود خواهد برد و هرچه این مذاکرات استمرار پیدا کند آگاهی جوامع بشری نسبت به واقعیت ها بیشتر خواهد شد، براین اساس ایران همواره موضع قاطع خود را بر استمرار مذاکرات بیان می کند.