به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، شعبه شماره ۱۱ بررسی کننده اعتبارنامههای منتخبین ملت در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) به ارائه گزارشی از آخرین بررسیهای این شعبه در زمینه اعتبارنامههای نمایندگان پرداخت.

سخنگوی شعبه ۱۱ در گزارش خود اعلام کرد که این شعبه اعتبارنامه حامد قادرمرزی منتخب مردم قروه و دهگلان را مورد رسیدگی قرار داده و پس از آنکه مورد اعتراض زهره طبیب‌زاده و حسین نجابت قرار گرفت، در جلسه ۱۷ خرداد ماه بررسی کرده و با اکثریت آرا اعتبارنامه قادرمرزی را تائید کرده است.

پس از مطرح شدن موضوع اعتبارنامه حامد قادرمرزی در صحن علنی پارلمان مجددا حسین نجابت و زهره طبیب‌زاده به اعتبارنامه این منتخب اعتراض کردند و به همین دلیل پرونده منتخب قروه و دهگلان به کمیسیون تحقیق ارجاع شد.

در این جلسه همچنین اعتبارنامه فتح‌الله حسینی منتخب قصر شیرین توسط شعبه شماره ۱۱ مطرح شد.

طبق گفته سخنگوی این شعبه، اعتبارنامه منتخب قصرشیرین مورد اعتراض احمد توکلی قرار گرفته بود که در جلسه ۱۷ خرداد ۹۱ بررسی شده و توسط شعبه ۱۱ تائید شده است.

پس از طرح اعتبارنامه فتح‌الله حسینی مجدداً احمد توکلی منتخب تهران به اعتبارنامه حسینی اعتراض کرد و به همین دلیل پرونده این منتخب به کمیسیون تحقیق ارجاع شد.

شعبه شماره ۷ نیز در جلسه امروز در گزارشی از تائید اعتبارنامه سیدمهدی موسوی‌نژاد منتخب دشتستان توسط این شعبه خبر داد.

طبق گفته سخنگوی شعبه مذکور اعتبارنامه منتخب دشتستان مورد اعتراض الیاس نادران و احمد توکلی قرار گرفته بود که در جلسه ۲۱ خرداد ماه در این شعبه بررسی شده و با اکثریت آرا تائید شده است.

پس از طرح اعتبارنامه موسوینژاد، مجددا احمد توکلی به اعتبارنامه او اعتراض کرد و به همین دلیل پرونده سیدمهدی موسوینژاد به کمیسیون تحقیق ارجاع شد.