به گزارش افکارنیوز، رسانه ایران نوشت: از نظر مسعود بهنود این مسئله بسیار مهم آمد که لباس آقای حداد عادل مربوط به کدام خطه از ایران است. وی گفت شاید این لباس بلوچ ها باشد و شاید لباس خانه آقای حداد باشد. البته بهنود از شیطنت در این مورد نیز دست بر نمی دارد و به طعنه می گوید رییس سابق مجلس ایران از علما لباس قرض گرفته است. "

به حال شنیده بودیم که تصمیمات نمایندگان مردم در مجلس ایران موضوع بحثبی بی سی فارسی باشد، اما اینکه آن ها چه می پوشند و لباس های آن ها مربوط به کدام خطه از ایران است سوژه اصلی این شبکه نگشته بود.

بی بی سی فارسی اما این بار در برهوت موضوع های داغ و جنجالی به این موارد نیز چنگ انداخت. مسعود بهنود که تخصصش در BBC شناسایی سوژه های داغ از فضای ژورنالیستی کشور است، این بار به سراغ حداد عادل رفت و به لباس او اصطلاحا گیر داد.

البته بهنود به خوبی اطلاع خود از چرایی شکستن پای «حداد» را بیان می کند و می گوید، رییس سابق مجلس ایران در حین یک مسابقه فوتبال مجروح شده است.

وی در مورد لباس حداد عادل گمانه هایی مطرح می سازد. از نظر مسعود بهنود این مسئله بسیار مهم آمد که لباس آقای حداد عادل مربوط به کدام خطه از ایران است. وی گفت شاید این لباس بلوچ ها باشد و شاید لباس خانه آقای حداد باشد. البته بهنود از شیطنت در این مورد نیز دست بر نمی دارد و به طعنه می گوید رییس سابق مجلس ایران از علما لباس قرض گرفته است.

ناجیه غلامی مجری برنامه نیز در اینجا می گوید که لباس آقای حداد عادل شبیه به پوشش مردم افغانستان می باشد.