به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، اسامی اعضای این کمیسیون به شرح زیر است:

۱ - سید مسعود میرکاظمی

۲ - جلیلی جعفری بنه خلخالی

۳ - علی مروی

۴ - شمس الله بهمئی

۵ - حسین نجابت

۶ - سید هاشمی بنی هاشمی چهارم

۷ - جواد سعدون زاده

۸ - موسی احمدی

۹ - سید موسی موسوی

۱۰ - سید حسین ذوالانوار

۱۱ - احمد سجادی

۱۲ - امیر عباس سلطانی

۱۳ - سید مهدی موسوی نژاد

۱۴ - نادر فریدونی

۱۵ - حسین امیری خامکانی

۱۶ - سید حسین دهدشتی

۱۷ - ابراهیم کارخانه

۱۸ - سید سعید حیدری طیب

۱۹ - ناصر سودانی

۲۰ - عبدالله تمیمی

۲۱ - عبدالکریم جمیری

۲۲ - حبیب آقاجری

۲۳- روبرت بگلریان