به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، نماينده مردم ماهنشان گفت: تخصص، تجربه و سابقه عضويت در كميسيون بايد ملاك انتخاب اعضاي كميسيونها قرار ميگرفت ولي در جلسه روز گذشته اين اتفاق نيفتاد.

رضا عبداللهی با استناد به اصول ۶۷ و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی گفت: دیروز انتخاب برای برخی کمیسیون‌ها مثل کمیسیون انرژی، امنیت ملی و برنامه و بودجه به درستی انجام نگرفت. برخی اعضا که سابقه یک تا چهار دوره کار در مجلس را داشتند و تخصص و تجربه لازم را داشتند به عضویت این کمیسیون‌ها در نیامدند.

وی افزود: بنده تقاضا دارم چهار، پنج نفر روسای شعب که رعایت امانت را نکرده‌اند در این موضوع تجدیدنظر کنند. سلایق و نظر شخصی نباید جایگزین ملاک‌هایی چون تخصص، تجربه و سابقه کار در کمیسیون قرار گیرد. افرادی که در مجلس هشتم سابقه نایب رییسی کمیسیون تلفیق و یا دوازده سال سابقه حضور در کمیسیون تلفیق را داشتند انتخاب نشدند. ملاک انتخاب اعضای کمیسیون‌ها چه بوده است؟

لاریجانی در پاسخ به تذکر عبداللهی گفت: ماده ۴۷ می‌گوید متقاضیان عضویت در کمیسیون‌ها بیش از حد بودند اولویت تخصص و سابقه کار در کمیسیون باید ملاک قرار گیرد. افراد نیز بر همین اساس انتخاب شدند. اگر هیچ یک از این سه شاخص نبود بر اساس این ماده باید سایر شاخص‌ها مبنا قرار گیرد.

وی با وارد دانستن تذکر و اخطار نماینده ماهنشان گفت: این اشکال وارد است ولی اینکه رییس مجلس می‌تواند بر اساس ماده ۱۰۱ وارد شده و انتخابات شعب را وتو کند در جلسه امروز نمی‌گنجد. باید برای این موضوع در قالب آیین‌نامه راهکاری بیابیم.

لاريجاني ادامه داد: افرادي در كميسيون برنامه و بودجه، امنيت ملي و انرژي سوابقي داشتند كه بايد در انتخابات شعب لحاظ ميشد. اكنون رييس مجلس نميتواند راسا در اين باره تصميمگيري كند بلكه بايد در قالب آييننامه راهكاري يافت.