به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، یک مقام آگاه در نیروهای مسلح با طرح اطلاعات تکمیلی در خصوص شیء نورانی که پنج شنبه شب گذشته در آسمان ایران و برخی کشورهای منطقه مشاهده شده، اظهار داشت: اطلاعات نظامی ما نشان میدهد ۱۰ روز قبل از مشاهده این شئی نورانی که از شرق افغانستان به سمت سرزمینیهای اشغالی حرکت کرده است. آمریکاییها با یک فرونده هواپیمای غولپیکر تجهیزاتی را به کشور افغانستان منتقل کردند که این تجهیزات نوعا در قضایای کشور افغانستان هیچ کارایی برای آمریکاییها ندارد.

وی خاطرنشان کرد: البته با توجه به حساسیت این موضوع هنوز هیچ خبری درباره انگیزه این نقل و انتقال توسط آمریکاییها در رسانهها منتشر نشده است.