۱۰ میلیون اوکراینی مجبور به ترک منازل خود شده اند

«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در سخنانی اعلام کرد که ۱۰ میلیون نفر از مردم اوکراین مجبور به ترک خانه های خود شده اند.

وی در ادامه اظهار داشت که پیروزی در جنگ روسیه و اوکراین غیر ممکن است و طرفهای درگیر جنگ باید بر سر میز مذاکره حاضر شوند.

دبیرکل سازمان ملل همچنین افزود که ادامه جنگ در اوکراین از نظر اخلاقی غیر قابل قبول بوده و نمی توان از نظر سیاسی، از آن دفاع کرد.

گوترش در پایان با اشاره به اینکه در پی همه گیری کرونا ۶۰ میلیون نفر در جهان به زیر خط فقر رسیدند، اعلام کرد که نظام جهانی در مقابله با بحران کرونا شکست خورد.

۱۰ میلیون اوکراینی مجبور به ترک منازل خود شده اند