مهدی سعادتی بیشه سری در رابطه با اظهارات ضدبرجامی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ، گفت: متاسفانه این روزها شاهد فرافکنی و فضاسازی علیه کشورمان نسبت به احیای برجام از سوی اروپایی ها و همچنین آمریکایی ها هستیم.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه غربی ها سیاست های ضدایرانی زیادی را اعمال کردند اما موفق نشدند اهدافشان را محقق کنند، اظهارکرد: بر این اساس مشاهده می شود طی روزهای اخیر که همگان صحبت از به نتیجه رسیدن مذاکرات وین می گویند، سران این کشورها به بهانه های مختلف می خواهند مسیر گفتگوها را در راستای اهداف شومشان تغییر دهند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده گفتگوهای هسته ای دارای چارچوب مشخصی است که باید رعایت شود و متعاقبا بدون رفع تحریم ها، پیش بینی ضمانت در عدم اعمال تحریم جدید و راستی آزمایی نمی توان به نتیجه مطلوب دست یافت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: بدون شک افکار عمومی دنیا به خوبی می داند ایران به تعهداتش در برجام عمل کرده و این روزها اروپایی ها و آمریکایی ها هستند که باید تصمیم سخت اتخاذ کنند تا برجام احیا شود.

فرافکنی اروپایی‌ها برای احیای برجام

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه روند مذاکرات ادامه دارد اما سرنوشت کشورمان به برجام و نتیج آن گِره نخورده است، خاطرنشان کرد: بر این اساس به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دیگر سران کشورهای حاضر در برجام توصیه می شود دست از تناقض گویی بردارند و یکبار برای همیشه با استقلال در رای و نظر و بدون دخالت آمریکایی ها در سیاست خارجی خودشان نقش ایفا کنند.