پیشنهاد مکتوب ایران برای مذاکره از بهانه‌جویی عربستان جلوگیری می‌کند

علی علی زاده در رابطه با آمادگی کشورمان برای برگزاری دور جدید گفت‌وگوها عربستان ، گفت: دور کردن مزاحم ها از قبیل آمریکا و اسرائیل از منطقه و سپس ایجاد محبت و دوستی میان کشورهای همسایه سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران است.

 

نماینده مردم مراغه وعجب شیر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ایران برای مذاکره با عربستان پیش قدم شد در حالی که این کشور ظلم های بسیاری علیه کشورمان مانند فاجعه منا و مردم منطقه مانند تجاوز به یمن داشته است.

وی با اشاره به اینکه ایران درصدد عاری کردن منطقه از مستکبران است تا همسایگان با صلح و دوستی مشکلاتشان را حل کنند، ادامه داد: بر این اساس مشاهده شد که چهار دور مذاکره میان تهران و ریاض برگزار شد اما چون مبنا و پایه ای وجود نداشت، از سوی عرببستان مذاکرات برهم ریخت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: بنابراین ایران برای جلوگیری از بهانه جویی ها پیشنهاد مکتوب به عربستان داد تا اگر آنها واقعا درصدد حل مشکلات هستند مذاکرات انجام شود و نتایج مطلوب بدست بیاید.

پیشنهاد مکتوب ایران برای مذاکره از بهانه‌جویی عربستان جلوگیری می‌کند

عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همسایگان همگی کشورهای مسلمان هستند لذا باید بتوانند بر اساس ارزش های اسلامی اختلافاتشان را کاهش دهند، خاطرنشان کرد: ارتباطات ایران با سایر همسایگان رو به توسعه و بهبود است لذا امیدواریم سعودی ها نیز به این جریان بپیوندند.