محمد رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از دستورکار قرار گرفتن مجدد طرح تشکیل وزارت راه در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

 

وی گفت: وزارت راه و شهرسازی یک وزارتخانه عریض و طویلی است از این رو وزیر نمی تواند این وزارتخانه را با تمام گستردگی خود اداره کند و تمام کارهای عمرانی بر روی زمین می ماند و تاکنون وزارت راه و شهرسازی نتوانسته است اقدامات ساخت مسکن را به درستی پیش ببرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر دولت سیزدهم اجازه می داد سال گذشته و قبل از تشکیل دولت وزارت راه و شهرسازی تفکیک می شد اکنون به مشکل برنمی خوردیم، اما باز زمان زیادی سپری نشده است و امروز هم می توان این تفکیک را صورت داد.

رضایی کوچی تصریح کرد: از این رو دوباره بحث تشکیل وزارت راه در کمیسیون عمران مطرح شده است و قرار است طی چند هفته آینده این موضوع در صحن مجلس طرح شود.

تشکیل «وزارت راه» در دستور کار مجلس