حضور سردار فدوی،‌ جانشین فرمانده کل سپاه در راهپیمایی روز قدس .

تصویری از سردار فدوی در راهپیمایی روز قدس