محمود عباس زاده مشکینی در گفتگو با افکارنیوز، با اشاره به موضوع برداشتن تحریم های سپاه پاسداران در جریان مذاکرات وین بیان کرد: ایران در گفتگوهای وین به دنبال این است تا از تمام شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که به صورت ناعادلانه مورد تحریم  غربی ها قرار گرفته‌اند رفع محدودیت کند.

وی تاکید کرد: همچنین ما به دنبال این هستیم تا رفع تحریم‌های نهادهای حکومتی، نظامی و اقتصادی برطرف شود چرا که همه این تحریم ها ناعادلانه بوده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: ما همه مسائل تحریمی را به صورت اساسی پیگیری می‌کنیم و به نظر بنده این یک مسئله حاشیه ای است که برخی تلاش دارند موضوع تحریم‌های سپاه را مطرح کنند.

عباس‌زاده مشکینی تاکید کرد: ما معتقدیم همه تحریم هایی که علیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی وضع شده ناعادلانه و غیرقانونی است بنابراین ما به دنبال برداشتن همه این تحریم‌ها هستیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان داشت: مشخصا موضوع تحریم‌ها، فقط مربوط به سپاه نیست لذا طرف‌های غربی بر اساس برخی شیطنت های رسانه ای دست به برخی اقدامات در این بخش می زنند تا تحریم‌ها را از هم جدا کنند.

عباس‌زاده مشکینی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم تا همه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران چه علیه شخصیت ها و چه نهادها برطرف شود اما طرف‌های غربی به دنبال جداسازی برخی تحریم ها با اهداف خاص هستند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه  مذاکره‌کنندگان وظیفه دارند تا برای برطرف کردن همه تحریم‌ها مذاکره کنند، گفت: مذاکره کنندگان به نمایندگی از نظام مذاکره می‌کنند و طبیعتا مرحله به مرحله با مراجعی که در این بخش مسئولیت دارند، مسائل کنترل می‌شود.

طرف‌های غربی به دنبال جداسازی برخی تحریم ها با اهداف خاص هستند

عباس‌زاده مشکینی تاکید کرد: مذاکره‌کنندگان در جریان مذاکرات هم با شورای عالی امنیت ملی و هم مجلس شورای اسلامی موضوعات را چک می کنند.