جواد اوجی وزیر نفت درباره آخرین وضعیت فروش نفت و وصول ارزهای حاصل از فروش آن اظهار داشت: الحمدلله در حال حاضر وضعیت فروش نفت خوب است.

وی با بیان اینکه مشکلی در وصول ارزهای حاصل از فروش نفت نداریم، تاکید کرد: به لطف الهی هر چه نفت کشور به فروش می رود، وصول آن انجام می شود.

وزیر نفت اظهار داشت: تامین منابع ارزی کشور در سال گذشته به نحو مطلوب انجام شد و ان‌شاءالله با جدیتی که وجود دارد در سال 1401 هم این مهم محقق خواهد شد.

مشکلی در وصول ارزهای حاصل از فروش نفت نداریم