لی جیانگ در این خصوص نوشت: "همانگونه که سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید، هیچ کس از دولت آمریکا که معتاد به دروغ گویی است انتظار بیان حقایق را ندارد و صحبت از حقوق بشر در آمریکا به واقع  اشک تمساح ریختن است".

وی حتی دو روز قبل در گفت وگوی روزانه با خبرنگاران در باره کارنامه حقوق بشری آمریکا گفت: "آمریکا در حالی در باره شرایط حقوق بشر ۱۹۸ کشور جهان قضاوت می کند که در خود آن کشور بیش از یک میلیون نفر جان خود را بر اثر کرونا از دست داده اند و بیش از ۱۲۰ نفر بطور روزانه بر اثر خشونت با اسلحه می میرند و حتی "جرج فلوید" شهروند سیاهپوست آن کشور نیز فریاد می کشید "نمی توانم در این کشور حرف بزنم". 

سخنگوی وزارت خارجه چین با اسفناک توصیف کردن شرایط حقوق بشری در آمریکا افزود: "به گفته سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، هیچکس نمی تواند توقع داشته باشد که دولت آمریکا که معتاد به دروغگویی است، حقیقت را بگوید؛ چون وقتی ایالات متحده در مورد حقوق بشر صحبت می کند، اشک تمساح می ریزد."

چین؛ آمریکا را دروغگو خواند

 

 

 

سایر رسانه‌ها