احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره به اقدام دولت برای حذف یارانه پنهان آرد اظهارداشت: حذف ارز ترجیحی و یارانه پنهان آرد باید بالاخره انجام شود، ادامه این مسیر در پرداخت یارانه پنهان و ارزترجیحی اشتباه است.

 

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: باید برای تحول اقتصاد کشور و جلوگیری از قاچاق کالا به کشورهای دیگر نسبت به حذف یارانه پنهان و ارز ترجیحی اقدام کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: دولت سیزدهم و آقای رییسی مسئولیت تحول اقتصادی را برعهده گرفتند، حذف یارانه پنهان آرد و حذف ارز ترجیحی اقدامی مهم و بزرگ است و باید از دولت در اجرای این طرح حمایت کرد.

امیرآبادی خاطرنشان کرد: حذف یارانه پنهان آرد و حذف ارز ترجیحی یک اصلاح جدی در حوزه اقتصاد است و آقای رئیسی آبروی خود را پای این کار گذاشته است.

رئیسی آبروی خود را پای کار تحول اقتصادی گذاشته

وی افزود: یارانه پنهان آرد و واقعی کردن قیمت کالاها ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی را برای کشور به همراه دارد و مردم در آینده‌ای نه چندان دور ثمرات آن را مشاهده خواهند کرد.