فرق است،میان اعتراضاتی که سبب آبادانی است واعتراضاتی که بهانه مانور معاندان نظام می شود، تظاهرات وتجمعات قانونمند و مسالمت آمیز،مرسوم ترین شیوه مواجهه با کاستی ها و طرح مطالبه جامعه مدنی از حاکمیت است و در سرتاسر دنیا هم حدود و ساختار تقریبا مشابهی دارد.

همچنان که اعتراضاتی که ماهیت حاکمیت را هدف قرارمیدهنداز سوی هیچ دولت رسمی و حاکمیتی در هیچ گوشه از دنیا قابل پذیرش نیستند و به امنیتی ترین حالت ممکن پاسخ داده می شوند.

در 4 دهه ای که از عمر انقلاب اسلامی گذشته است،متاسفانه قریب الاتفاق اعتراضات و طرح مطالبات هر صنف، قشروگروهی از سوی معاندان نظام جمهوری اسلامی بازتابی وارونه وغرض ورزانه یافته است آنچنان که تا چند سال قبل در نگاه برخی دلسوزان نظام تجمع و اعتراضی به تابویی تمام عیار بدل شده بود،تابویی که ناخواسته راه را برطرح مطالبات مردمی تنگ کرده بود.

در حالی که طبق الگوی حکمرانی اسلامی شنیدن صدا و مطالبه مردم اصلی ترین وظیفه حاکمیت و ازاساسی ترین حقوق مردم است .

مطالباتی که  اگر به جا و به موقع شنیده شود نه تنها مسیر بهره برداری دشمنان را مسدود می کنند که اعتماد عمومی را بازسازی کرده و مانع از بروز شکاف میان جامعه و حاکمیت خواهد شد.چنان که پیشتر و درپی تاکیدات مقام معظم رهبری بر بحق بودن اعتراضات مردم خوزستان در بحث حق آبه ها و دفاع ایشان از ضرورت شنیدن صدای مردم ناراضی اصفهان در بستر زاینده رود ،اسباب ورود به موقع مسئولان و همراهی و همدلی آنها با مردم و رفع مشکلاتشان شد . در پی تاکیدات ایشان بر حق مردم بر  اعتراض تابوی شکل گرفته از تجمعات مردمی  در دو مورد مذکور شکسته شد،به این ترتیب بود که تا حدود زیادی در آن تجمعات راه را بر سو استفاده و مانور تبلیغاتی دشمنان نظام بسته شد و‌مردم دست پر و امیدوار به خانه هایشان برگشتند.

در همین بستر هم تاکید ات  رهبر معظم انقلاب  در باب به حق بودن بخشی از اعتراضات کارگری هم بر حق اعتراض مدنی و در چارچوب قانون مردم صحه گذاشت وهم ضرورت توجه مسئولان به این مهم را دو چندان کرد.

گام بزرگی بنام حق اعتراض

مرز است میان صدایی که باید شنیده شود و اعتراضی که باید مورد توجه قرار گیرد با تجمعاتی که به نیت تضعیف نظام و بهره برداری سیاسی از آن انجام می شود، مرزی که پرداختن و توجه به آن در روزگاری که تجمعات اعتراضی به الگوی موفق پیگیری مطالبات مردم بدل شده ضروری است،مرزی مهم که با به رسمیت شناختن آن گام اساسی در زمینه تقویت اعتماد عمومی برداشته می شود. چرا که  زمانی که فریاد بحقی شنیده می شود هم مردم به اصلاح  نواقص و جبران کاستی ها امیدوار می شوند،امیدواری جامعه  راه را بر مانور سیاسی دشمن  بسته و مروج همراهی و یک صدایی بیش از پیش بدنه اجتماعی با نظام خواهد شد.

دکتر محسن پیرهادی