محمدعلی خطیبی ، نماینده سابق ایران در اوپک در گفت وگو با افکارنیوز درخصوص افزایش درآمدهای نفتی طی ماه های اخیر بیان می کند: زمانی که بالاترین مقام وزارت نفت اعلام می کند که وضعیت فروش به قبل از تحریم ها بازگشته است نمی توان در مورد این اظهارات شک کرد. چراکه یک مقام رسمی این خبر را داده و اعلام کرده وضعیت فروش به قبل از تحریم ها باگشته آن هم بدون اینکه مذاکرات هسته ای به نتیجه خاصی برسد و تحریم ها برسد. بنابراین چنین اتفاقی افتاده است.

 

وی افزود: سایرمقامات نیز به نوعی درهمین راستا صحبت کرده اند بنابراین نمی توان در این مسئله شک کرد. اما چرا این اتفاق افتاده و چطور صادرات نفت اینقدر جهش یافت؟ عمده دلیل ناشی از شرایطی است که در بازار جهانی نفت و نیاز شدیدی که بعد از تحریم نفت روسیه در این بازار حاکم شد، بود.

 

خطیبی گفت: لذا نیاز بازار جهانی باعث شد علیرغم تحریم ها نفت ما به فروش برسد. زمانی که دربازار کمبود به وجود می آید ملاحظات خیلی درنظر گرفته نمی شود. حتی هنوز هم در بازار نفت کمبود وجود دارد. اکنون کشورهای صنعتی درحال برداشت از ذخیره های نفت خود هستند و این مسئله نشان دهنده کمبود جدی این بازار است.

نماینده سابق ایران در اوپک تاکید کرد: درحال حاضر نفتی که در بازار جهانی وجود داشته نیاز کشورها را برطرف نکرده است و درنتیجه مجبور شده اند از ذخایر استراتژیک خود برداشت کنند. درچنین زمانی از کشورهایی که خودشان تحریم کرده اند مانند ایران و ونزوئلا نفت می خرند.

او اظهار کرد: لذا شرایط بازار طوری شد که دنیا بعد از جنگ اوکراین و روسیه و تحریم برخی از کشورهای صنعتی علیه روسیه مجبور شد از نفت ایران استفاده کند. حال علیرغم اینکه نفت کشورهای نفتی را نیز می خرند باز هم در بازار نفت کمبود وجود دارد و هنوز هم از ذخایر استراتژیک خود برداشت می کنند.

خطیبی می گوید: برداشت از ذخایر استراتژیک معمولا در شرایط بسیار اضطراری صورت می گیرد. حال که دنیا مجبور به برداشت از ا ین ذحایر شده نشان می دهد که کمبود جدی بوده است و طبیعی است که نفت کشورهای تحریمی نیز خریداری شود.

نماینده سابق ایران در اوپک با بیان اینکه چرا افزایش فروش نفت منجر به بهبودی اقتصادی نشده است آن هم درحالی که طبق اظهارات رسمی ما پول این فروش را نیز دریافت می کنیم و دست بالای بازار را داریم، گفت: معمولا زمانی که نفت به فروش می رسد همان روز پول به ما پرداخت نمی شود. معمولا عرف این معامله در دنیا چنین است که با فاصله دو الی سه ماه بعد از معامله به کشور فروشنده می رسد.

درآمدهای نفتی ایران چقدر ایت/ افزایش درآمد نفتی به روزهای قبل از تحریم

او خاطرنشان کرد: حتی زمانی که پول فروش نفت به کشورمی رسد دولت نمی تواند بیش از آن مقداری که در بودجه برایش تعیین شده است خرج کند و اگر بخواهد بیش از مقدار مشخص شده سالیانه خرج کند باید از مجلس مجوز بگیرد.

خطیبی درانتها یادآورشد: ازطرفی باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری زمانی که درآمد نفتی افزایش پیدا می کند باید واردات و تامین کالاهای مورد نیاز مردم افزایش و سرعت گیرد تا مردم استفاده کنند و قیمت ها تعدیل شود. راه دیگر این است که منابع به دست آمده نفتی سرمایه گذاری شود و تولیدات افزایش یابد تا درمقابل تورم بایستیم. بنابراین اکنون اضافه درآمدها باید صرف زیرساخت ها شود.