همزمان با فرا رسیدنِ روز 15 مِی و تاسیس رژیم جعلی و اشغالگرِ صهیونیستی در این روز(موسوم به "روز نکبت")، بسیاری از جریان های سیاسی و رسانه ای مستقل و آزادیخواهِ جهان، از ابعاد مختلف، بیش از هفت دهه اشغالگری و ستم صهیونیست ها در اراضی اشغالی فلسطین را به بحث و بررسی می گذارند و آن را از ابعاد مختلف بررسی می کنند.

با این حال، امپراطوری رسانه ای حاکم بر جهان که عمدتا تحت نفوذ لابی های قدرت در کشورهای غربی و بویژه صهیونیست هاست، همواره سعی داشته تا مساله فلسطین را به موضوعی حاشیه ای تبدیل کند و اساسا از افشای حقایق در چهارچوب معادله اشغال فلسطین و ارتکاب جنایات مختلف از سوی صهیونیست ها علیه فلسطینی ها، جلوگیری کند. رویکردی که به طور خاص در شرایط کنونی جهان که شاهد اوج گیری "جنگ اوکراین" و حمایت‌های بی چون و چرای کلامی، مالی و تسلیحاتی دولت های غربی نظیر آمریکا، بریتانیا، کانادا و دیگر دولت های اروپایی از اوکراین در برابر روسیه، با استناد به آنچه نقض حقوق ملت و دولت اوکراین و تلاش ها جهت تضعیف بنیان های دموکراسی و ارزش های دموکراتیک در این کشور هستیم، به وضوح قابل مشاهده است. اهمیت این مساله وقتی روشن می شود که می بینیم ظرف چند روز، مساله اوکراین و حقوق بشر در این کشور و حراست از دموکراسی در آن، به تیتر یکِ جریان های رسانه ای معتبر دنیا و همچنین موضع گیری های اصلیِ رهبران کشورهای غربی تبدیل می شود اما بیش از هفت دهه اشغالگری صهیونیست ها و ارتکاب جنایات جنگی گسترده از سوی آن ها علیه ملت فلسطین به اشکال مختلف(چه در بُعد نظامی و چه غیرنظامی)، هیچ توجهی را از سمت دولت‌های غربی و جریان های رسانه ای وابسته به غرب در جهان، جلب نمی کند.

در این فضا، شبکه " پرس تی وی " با حضور فعال خود در معادله مبارزات ملت فلسطین علیه رویه های اشغالگرانه صهیونیست ها، عملا به خاری در چشم آن ها و جریان های سیاسی و رسانه ای متحدشان تبدیل شده  و البته در موقعیت های مختلف، به دلیل همین رویه های خود نیز، هدفِ اقدامات خصمانه ای از سوی آن ها قرار گرفته است. در این راستا، به طور خاص پوشش رسانه ای پرس تی وی در مورد تحولات فلسطین از 3 منظر عمده، حائز اهمیت است.

1: افشاگری های "پرس تی وی" از پشت پرده تحرکات رژیم صهیونیستی در معادله فلسطین

یکی از مهمترین ویژگی های پرس تی وی از زمان تاسیس تا به امروز این بوده که این شبکه ورای پوشش صِرف رسانه ای در مورد تحولات مرتبط با فلسطین و اشغالگری صهیونیست ها در اراضی اشغالی حرکت کرده است. در واقع، این شبکه در قالب برنامه های مختلف با دعوت از میهمانان بین المللی گوناگون، عملا پرده از بخش های قابل توجهی از رویه های پشت پرده صهیونیست ها جهت تضعیف حقوق و منافع ملت فلسطین و استعمار هر چه بیشتر آن ها برداشته است.

در این رابطه به طور خاص برنامه "فلسطین؛ محرمانه زدایی" شبکه پرس تی وی که در قسمت های مختلف آن، پرونده های مختلفی از اشغالگری و جنایات رزیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین(ابعادی که کمتر پیشِ چشم افکار عمومی عیان می شود) مطرح و بررسی می شود، از اهمیت خاصی برخوردار است و البته که پس لرزه های زیادی را نیز در اراضی اشغالی ایجاد و به طور خاص برای آن دسته از نهادهایی که در غرب با دستورکارهای این رژیم همکاری دارند نیز هزینه های قابل توجهی را ایجاد کرده است. از این رو، افشاگری های مداوم پرس تی وی از جنایات و تاکتیک ها و راهبردهای صهیونیست ها در مقابله با ملت فلسطین، عملا پرس تی وی را به بازیگری خطرناک برای رژیم صهیوینستی و در عین حال، نقطه امیدی برای ملت فلسطین تبدیل کرده است(به طور خاص نوعِ پوشش رسانه ای پرس تی وی از قضیه به شهادت رسیدن "شیرین ابوعاقله" خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره توسط نظامیان صهیونیست و واکاوی ابعاد مختلف ماجرا، نمودی عینی از انعکاس صداهای مستقل جهت روایت حقایق در چهارچوب این جنایت بود).

هراس صهیونیست ها از تحولات در فلسطین

2: پرس تی وی و تبدیل شدن به تریبونی جهت طرح نقطه نظرات و خواسته های ملت فلسطین

رژیم صهیونیستی "سرکوب" علیه ملت فلسطین را صرفا در چهارچوب قوه قهریه تعریف نکرده و نمی کند. بلکه برعکس، این رژیم با تمام قوا همواره سعی داشته تا در زمینه به تسخیر درآوردن اذهانِ افکار عمومی از طریق به ویژه رسانه ها نیز، حضوری فعال داشته باشد و عملا جریان روایت ها در معادله فلسطین را، به روندی یکجانبه تبدیل کند. در این چهارچوب، شبکه ای نظیر پرس تی وی با فراهم کردن تریبونی برای ملت فلسطین و رهبران آن ها، عملا به نوعی این فضا را شکسته و در نوع خود، زمینه را جهت طرح روایت های واقعی ملت فلسطین از آنچه در اراضی اشغالی می گذرد و افشاگری از جنایاتی که صهیونیست ها در خاک فلسطین انجام می دهند، فراهم کرده است. مساله ای که در نوع خود، حاکی از شکل گیری یک فضای رسانه ای جدید است که بنا دارد ورای روایت های تکراری غرب و صهیونیست ها از معادله فلسطین حرکت کند و حتی با بازخوانی علمی و تحقیقی این رویه ها، سرنخ های خوبی را به مخاطبان بین المللی، از چهره ها و بازیگران پشت پرده تئاترِ جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، ارائه کند.

3: پُر هزنیه کردنِ حمایت کشورهای غربی از رژیم اشغالگر قدس

کشورهای غربی از بدو تشکیل رژیم جعلی صهیونیستی، همواره در ظاهر و در دوره های مختلف، جنایات این رژیم علیه ملت فلسطین را که امکان لاپوشانی آن ها وجود نداشته، به ظاهر محکوم کرده اند اما در باطن، نه تنها این رژیم را مجازات و بازخواست نکرده اند، بلکه حتی جوایز و پاداش های گوناگونی را نیز در اختیار آن قرار داده اند. در این رابطه به طور خاص می توان به مواضع گاه و بیگاه دولت بریتانیا اشاره کرد که به ویژه اخیرا اقدام صهیونیست‌ها در تیراندازی به خبرنگاران فلسطینی و به شهادت رساندن "شیرین ابوعاقله" خبرنگار سرشناس فلسطینی شبکه الجزیره را محکوم کرده اما در عمل، در روزهای اخیر قراردادهای تجاری قابل توجهی را با رژیم اشغالگر قدس منعقد ساخته است. در این فضا، رسانه هایی نظیر پرس تی وی، با افشاگری های متعدد خود از مسائلی از این دست و در عین حال، واکاوی علمی و موشکافانه ریشه ها و تبعات اشغالگری صهیونیست ها در اراضی اشغالی، عملا هزینه این قبیل سیاست ها و اقدامات کشورهای غربی و در عین حال دیگر کشورهایی که فارغ از رویه های جنایتکارانه صهیونیست ها، موضعی دوگانه را در قیال مساله فلسطین اتخاذ کرده اند(در ظاهر رژیم صهیونیستی را محکوم می کنند اما در پشت پرده با آن مراودات گسترده ای دارند)، بالا می برد(در این رابطه می توان به روابط پشت پرده و خیانت آمیز کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی نیز اشاره کرد). موضوعی که به شدت برای طرف صهیونیستی و کشورهای حامی آن، گران تمام شده و می شود.