فداحسین مالکی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قطعنامه سیاسی و ضد ایرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: این قطعنامه فاقد هویت فنی و حقوقی بود و برای جمهوری اسلامی ایران این قطعنامه هیچ الزامی ندارد.

 

وی افزود: متن این قطعنامه تحت‌تاثیر و فشار لابی صهیونیستی و فشارهای استکباری آمریکا تهیه شده بود و محیطی کاملاً سیاسی داشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: آمریکا برای اینکه فشار اتفاقات اوکراین را از دوش خود بردارد این حرکت ضد ایرانی را شروع کرد و با استفاده از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان یک وسیله ایران را تحت فشار قرار دهد.

مالکی خاطرنشان کرد: ثأثیرپذیری دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فشارهای بین‌المللی و تغییر رفتار وی و نیز سفر او اسرائیل هویت این نهاد بین‌المللی را تضعیف کرد.

وی افزود: با توجه به رفتارهای سیاسی آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال ایران تعدادی از دوربین‌های آژانس در مراکز هسته‌ای ایران خاموش شده و محدودیت‌های دیگری در همکاری ایران با آژانس نیز در دستورکار است که در ادامه اجرایی خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: این محدودیت‌ها در همکاری ایران با آژانس براساس منافع ملی و قانون مصوب مجلس انجام می‌شود تا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متوجه شود که چه کشوری با این آژانس همکاری می‌کند و چه کشوری نه.

محدودیت‌های جدیدی برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دستورکار است

مالکی خاطرنشان کرد: قطعنامه روز گذشته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران نمی‌تواند مانع پیشرفت کشور ما شود.