رئیس سازمان غذا و دارو در دیدار با معاون وزیر بهداشت روسیه گفت: انسولین گلارژین برای اولین بار از سلول در کشور تولید می‌شود که توانایی تامین نیاز داخلی را پایان سال و متعاقب آن صادرات را نیز دارد.

دارایی گفت: نزدیک ۳۰ مولکول داروی بیولوژیک تولید می‌کنیم و آمادگی صادرات دارو به کشور روسیه را داریم.

 آمادگی ایران برای صادرات دارو به روسیه

رییس سازمان غذا و دارو افزود: یکی از شرکت های ما برای اولین بار کپسول‌های استنشاقی خشک (با فناوری بالا) را تولید کرده است.