مهرداد بذرپاش در نشستی با نمایندگان انجمن های علمی دانشجویی دانشگاههای کشور از راه اندازی قریب الوقوع "مرکز نوآوری و خلاق" در دیوان محاسبات کشور خبر داد.

مهرداد بذرپاش با تاکید بر ضرورت حرکت در مسیر هرچه هوشمندترشدن دستگاههای مختلف جهت افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده خدمات، به کارگیری ظرفیتهای نخبگانی و خبرگانی در حل مسائل و تنظیم‌گری و نظارت نوآورانه را از بایدهای حکمرانی جدید دانست.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به الزامات هوشمندسازی نظارت وتوسعه سرمایه انسانی درراستای تحول در فناوریهای نظارتی اعلام کرد: با راه اندازی مرکز نوآوری و خلاق، شرکتهای دانش بنیان در حوزه فناوری حکمرانی(Gov.tech) و فناوری تنظیم گری(Reg.tech) در این نهاد نظارتی حضور موثر و پررنگی خواهند داشت.

لازم به ذکر است این مرکز با همکاری معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و با هدف تحقق شعار "دیوان فناورانه مردم پایه" به زودی در دیوان محاسبات راه اندازی خواهد شد.

مرکز نوآوری و خلاق در دیوان محاسبات راه اندازی می‌شود