مقامات ارشد ایران و ترکمنستان در حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و امامعلی رحمان روسای جمهور دو کشور، 13 سند همکاری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، سرمایه گذاری، تکنولوژی‌های نوین، محیط زیست، ورزشی، انرژی، قضایی، آموزشی و تحقیقاتی و گردشگری به امضا رساندند.

این اسناد توسط وزرای راه شهرسازی، اقتصاد، فرهنگ و ارشاد، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس سازمان محیط زیست، استاندار خراسان رضوی، استاندار گلستان، استاندار خراسان شمالی، کشورمان و همتایان ترکمنستان به امضا رسید.

ایران و ترکمنستان 13 سند همکاری امضاء کردند