علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، با بیان آماری از رشد اقتصادی کشور در یک سال گذشته در صفحه توئیتر خود نوشت: رشد اقتصادی که در سال ۹۹ و نیمه‌نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۳/۵ درصد بود، در پاییز سال گذشته به ۴/۸ و در زمستان هم به ۵/۷ درصد افزایش یافت. رشد بدون نفت هم در زمستان ۱۴۰۰ به ۶/۳ رسید.

 

وی با ابراز امیدواری از اتفاقات آینده افزود: در عین سختی‌ها، آمارهای اقتصادی نوید دوره گذار از سختی‌ها و آمدن روزهای خوب را می‌دهند. ‎آینده روشن است.

رشد اقتصادی از ۳/۵ درصد به ۶/۳ افزایش یافته است