جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، با اشاره به افزایش موانع تولید در کشور بیان کرد: برخی از این مشکلات به دلیل اضافه شدن تشکیلات در زیرمجموعه دستگاه های دولتی است.

 

وی افزود: هر کدام از این دستگاه ها به جای اینکه بیایند و در امور تولید تسهیلگری کنند، متاسفانه به مشکلات اضافه می کنند.

 

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس اظهارکرد: به اعتقاد بنده تشکیلات موازی باید در راستای تسهیل امر تولید حذف شود.

وی با بیان اینکه ما باید به سمت سیاست های متمرکز در رونق تولید حرکت کنیم،بیان کرد:تمرکززدایی در امور مربوط به تولید باید مدنظر مسئولان قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه ما باید اصل را در برائت بگذاریم فاظهارکرد: اگر بنا باشد در هر موضوعی تمام ابعاد و جوانب دیده شود و برای هر کدام هم یک متولی جهت استعلامات در نظر بگیریم دیگر تولید به اصطلاح از روی زمین بلند نمی شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه معمولا فعالیت های در بخش تولید در قالب تولیدات خرد و کوچک است، بیان کرد: این بخش اصلا توان و حوصله پیگیری کارهای را اداری ندارند. همچنین متولیان در فعالیت های کوچک مقیاس، دانش و اطالاعات کافی ندارند و نهایتا در حلقه های مدیریتی می افتند.

این نماینده مجلس ادامه داد: به نظر می رسد که هیئت مقررات زدایی و شورای عالی اداری و دستگاه های متولی دولت باید بیایند وفرآیندهای مربوط به تولید را کوچک کنند تا  پیچ و خم و معضلات اداری در راه تولید حذف شود.

تشکیلات عریض و طویل؛ مانعی بر سر راه تولید / بنگاه های خرد توان و حوصله پیگیری اداری را ندارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اگر قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار به درستی عملیاتی شود و به این سمت و سو برویم که بخشی زیادی از کسب و کارها اعلام محور شود، مشکلات حل خواهد شد چراکه برخی از فعالیت های نیاز به مجوز ندارد بنابراین ما باید کسب و کارهای ثبت محور را نسبت به کسب و کارهای مجوز محور بیشتر کنیم.