در این ملاقات اهم محورهای همکاری های مشترک استانی، لزوم بهره برداری از فرصت‌های موجود برای گسترش همکاری های اقتصادی، مشکلات مشترک زیست محیطی و … مورد گفتگو و رایزنی طرفین قرار گرفت.

همچنین با توجه به حجم ترددهای اخیر به ویژه زائران کشورمان از مرزهای زمینی مشترک و در پیش بودن ایام اربعین حسینی، آخرین وضعیت گذرگاههای مرزی برای ساماندهی بهینه و برنامه ریزی های مطلوب تر مورد بحث و بررسی بیشتر واقع شد.

بررسی آخرین وضعیت گذرگاه‌های مرزی جهت تردد اتباع ایرانی در ایام اربعین