محمد رشیدی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی امروز را قرائت کرد.

 محمد رشیدی در نشست علنی امروز (یکشنبه 26 تیرماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح ذیل قرائت کرد:

-  سوال ملی سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان از وزیر صمت در خصوص عدم اجرا برنامه اعلامی به مجلس و عملکرد ضعیف در بنگاه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه

- سوال ملی سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان از وزیر صمت در خصوص ضعف عملکرد سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان.

اعلام وصول دو سوال ملی از وزیر صمت