محمد صادق فضلی مدیر کل غرب آسیا و شمال آفریقا وزارت امور خارجه ، در صفحه توییتر خود نوشت :«شکست یا پیروزی نه در رسانه ها بلکه در میدان رقم می‌خورد!

به نظر شما سال گذشته چند عملیات در سرزمین‌های اشغالی انجام شده است که بایدن در قفس سخنرانی می کند؟

کسی که گنبد آهنینش از شیشه است سرانجام سنگ پرانی را خواهد دید.

اشغالگر در خانه سست عنکبوتی‌اش آرامشی به خود نخواهد دید.»