علی واحدی کارشناس مسائل افغانستان با اشاره به تحرکات اخیر تکفیری‌ها در کشور اظهار داشت: از عواملی مهم و اثر گذاری که می تواند تکفیری ها را از رسیدن به مقاصد خود بازدارد، بحث اطلاع رسانی است.

وی به فرمایش امام(ره) در رابطه با اسلام اشاره کرد و گفت: امام(ره) اسلام ناب محمدی را با اسلام آمریکایی تفکیک کردند؛ امروز این عوامل تکفیری فریب نظام سلطه را می خورند و اسلام واقعی را به عنوان یک اسلام جعلی در ذهنشان پرورش می دهند.

* لزوم تکثیر فرهنگ اصیل اسلام در مقابله با اقدامات تکفیری‌ها

این کارشناس مسائل افغانستان با بیان اینکه اقدامات تکفیری‌ها در جمهوری اسلامی ایران کمتر اتفاق می‌افتد، بیان داشت: مرکز عملیات‌های تکفیری‌ها بیشتر در کشورهای پاکستان و افغانستان و کشورهای عربی است، باید در این کشورها خصوصاً در مسائل پاکستان و افغانستان که متاسفانه شاهد ضعف فرهنگی هستیم، فرهنگ ناب محمدی را  عرضه کنیم؛ اگر مردم این کشورها با فرهنگ اصیل اسلام آشنا شوند دیگر دچار فریب و نیرنگ و اغفالِ نظام سلطه نمی‌شوند.

واحدی نظام سلطه را از عوامل و موسس گروه‌های تکفیری برشمرد و افزود: در ساختار نظام سلطه، آمریکا در راس است و رژیم صهیونیستی و سران کشورهای عرب هم دخیل هستند؛ نظام سلطه از ضعف فکری و اعتقادی در راستای اقدامات تروریستی علیه مسلمانان و امت‌های اسلامی استفاده می‌کند. 

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران ام القری جهان اسلام و منتشر کننده و حمایت کننده اسلام ناب محمدی است، گفت: اگر فرهنگ ناب محمدی توسعه پیدا کند و مردم آگاه شوند نظام سلطه هیچ گاه نخواهد توانست مسلمین را اغفال کند و اقدامات ضد اسلام و مسلمین را برنامه ریزی کند و به نام اسلام، اسلام را تضعیف کند.

مراکز عملیات‌های تکفیری‌ها بیشتر در کدام کشورهاست؟

* آمریکا به دنبال اصطکاک میان کشورهای اسلامی است

این کارشناس مسائل افغانستان با تاکید بر اینکه نظام سلطه و در راس آن آمریکا و حامیانش در صدد ایجاد اصطکاک روابط بین کشورهای اسلامی و همچنین ایجاد شکاف بین این کشورها هستند، گفت: اگر امت‌های اسلامی یکپارچه شوند و با هم اتحاد و همبستگی داشته باشند، نظام سلطه در رسیدن به اهداف شوم خود باز خواهد ماند.