آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در هفتمین نشست سران کشورهای ضامن روند  آستانه، این روند را روندی موفق در تقویت صلح در سوریه خواند و گفت: تحریم‌های یکجانبه امریکا فشار مضاعفی بر مردم سوریه وارد آورده است و کسانی که در جنگ نتوانستند به اهداف خود دست یابند، اکنون از طریق تحریم مردم سوریه را تحت فشار گذاشته اند.

وی خاطرنشان کرد: جامعه بین المللی باید به بازگشت آوارگان سوریه کمک کند. ایران از هر گونه تلاش در این زمینه حمایت می کند. ما در ای زمینه خواستار توجه مجامع بین المللی هستیم.

رئیسی: نیروهای آمریکا باید سریع‌تر از سوریه خارج شوند

رئیسی افزود: نقض تمامیت ارضی سوریه هیچ کمکی به برقراری امنیت نکرده است. سوریه مستقل نه تنها موجب بازگشت ارامش میشود، بلکه به ثبات در این کشور و منطقه کمک می کند.

رئیس جمهور گفت: ضروری است هر چه سریعتر نیروهای امریکا از سوریه خارج شوند.