تهدیدهای پی در پی و هر روزه رژیم صهیونیستی به استفاده از نیروی نظامی ضد ایران جز مکر و فریب به منظور پوشش جنگ واقعی یعنی جنگ اطلاعاتی، تبلیغاتی و روانی نیست، جنگی که این رژیم با حمایت جبهه آمریکایی، غربی و عربی مرتجع ضد ایران به راه انداخته است.

این در حالی است که مکر و فریب رژیم اشغالگر ضد ایران با دوراندیشی رهبران، شکیبایی مردم و اشراف دستگاه های امنیتی این کشور، بی اثر شده است. ایران توانسته است همه ابعاد جنگ اطلاعاتی و تبلیغاتی رژیم صهیونیستی را به شکست بکشاند، به گونه ای که شبکه های جاسوسی این رژیم پیش از آنکه وارد خاک ایران شوند و برخی از آنها بسیار دور از ایران، یکی پس از دیگری متلاشی می شوند.

این در حالی است که ایران حتی خواب و خیال حمله نظامی را بر مقامات رژیم اشغالگر حرام کرده است، همان گونه که رؤیای آنان را برای از بین بردن برنامه هسته ای ایران بر باد داده است و در همین حال آن گونه که حجت الاسلام اسماعیل خطیب. وزیر اطلاعات ایران تاکید کرده، در اقدامی پیشگیرانه، حملاتی ضد رژیم غاصب را با موفقیت انجام داده است.

به خوبی مشخص است که ایران با جنگی ترکیبی مواجه است که همه حوزه های سیاسی، فرهنگی و تبلیغاتی و هم زمان اقتصادی را در بر می گیرد. سربازان این جنگ مزدورانی هستند که خود را برای رسیدن به پول به موساد اسرائیل فروخته اند و پیشاپیش این مزدوران گروهک تروریستی منافقین است.

سرنوشت تل آویو در جنگ ترکیبی ضد ایران

با این حال گویی اسرائیل و هم پیمانانش فراموش کرده اند که ایران همان کشوری است که با غرب و شرق و عرب مرتجع مقابله کرده است، آنگاه که صدام حسین دیکتاتور معدوم را به مدت هشت سال تشویق، تجهیز و حمایت کردند تا جنگی ویرانگر را ضد ایران به راه اندازد و با این حال ایران در این جنگ پیروز شد بدون آنکه حتی یک وجب از خاک خود را از دست بدهد بنابر این ایران بسیار قوی تر از آن است که مزدورانی که خود را دو بار به شیطان فروخته اند، اول به صدام و دوم به صهیونیست ها بتوانند در برابر آن عرض اندام کنند.