در نشست علنی امروز- سه شنبه ۱۱ مردادماه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد بررسی عملکرد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در نحوه اجرای « طرح دارویار » با حضور بهرام عین اللهی وزیر بهداشت مورد بررسی قرار گرفت.

زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت در  ارائه گزارش کمیسیون متبوع خود و  در معرفی طرح دارویار بیان داشت:به استناد بند پنجم و جزء دوم از بند هفتم از سیاست های کلی سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری)، سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو و نیز مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای با محوریت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از جمله تکالیف دولت محسوب شده است. همچنین به استناد بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱:« چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده را برای کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی و درامور پزشکی از طریق  بیمه ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور (۱۴۰۰) و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.». برهمین اساس « طرح دارویار» از تاریخ  ۲۳/  ۰۴/ ۱۴۰۱ توسط دولت به اجرا گذاشته شده است.

شیخی اظهار داشت:در این طرح اختصاص ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره سلامت یعنی واردکنندگان و تولیدکنندگان به انتهای زنجیره منتقل شده و از طریق بیمه ها به مصرف کننده نهایی اختصاص یافته است و در نتیجه مطابق با حکم تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱، پرداختی از جیب مردم بدون تغییر خواهد ماند.

وی افزود:به واسطه حذف یارانه دولتی در مرحله نخست اجرای طرح ، داروهای تولید داخل مشمول افزایش قیمت شده اند و به همان نسبت قیمت مورد تعهد بیمه های پایه هم زمان و متناسب با ابلاغ قیمت های جدید اصلاح گردیده است.بنابراین بعد از اصلاح ارز ترجیحی در قالب طرح دارویار، سهم پرداختی بیمه ها از ۳۰ درصد کنونی به ۷۰ درصد افزایش و سهم پرداختی بیمار از ۷۰ درصد کنونی به ۳۰ درصد کاهش پیداخواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت با اشاره به افزایش تعداد داروهای تحت پوشش بیمه بیان داشت:میزان پوشش بیمه ای برای داروهای بدون نسخه( OTC) از صفر به (۱۱۹) قلم و تعداد داروهای تحت پوشش بیمه از (۲۵۰۰) قلم به (۲۸۶۶) قلم افزایش یافته است.در فاز اول اجرای طرح دارویار، قیمت داروهای وارداتی از جمله داروهای وارداتی خاص، نادر و صعب العلاج افزایش نیافته و تخصیص ارز ترجیحی ادامه پیدا کرده است .

موافقت مجلس با اصلاح سیاست‌های ارزی در حوزه دارو

در ادامه گزارش کمیسیون بهداشت در مورد طرح دارویار قرائت شد، بر اساس این گزارش اعلام شد کمیسیون بهداشت با اصلاح سیاست های ارزی در حوزه دارو موافق بوده و اجرای آن را در قالب طرح هایی مانند «طرح دارویار» یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای کشور می داند.